Suku Banyak dan Trigonometri

Suku Banyak dan Trigonometri, kelihatannya tidak ada hubungannya. Akan tetapi seringkali akar-akar suku banyak berupa trigonometri, apakah sinus, cosinus ataupun tangen.

sebagai contoh kita pilih soal berikut

Misalkan x1 = 2cos 40o, x2 = 2cos 80o, x3 = 2 cos 160o

1. Tentukan nilai dari x1 + x2 + x3

2. Tentukan nilai dari x1.x2.x3

3. Tentukan nilai dari x1.x2 + x1.x3 + x2.x3

4. Tentukan persamaan kubik yang akar-akarnya x1 , x2, dan x3

 

Jawab :

Nomor 1

x1 + x2 + x3

= 2cos 40o+ 2cos 80o + 2 cos 160o

= 2(cos 80o+ 2cos 40o) + 2 cos 160o

= 4 cos 60o cos 20o + 2 cos (180o — 20o)

= 4. 0,5. cos 20o — cos 20o = 0

 

Nomor 2 :

x1.x2.x3 = (2cos 40o)( 2cos 80o)(2 cos 160o)

x1.x2.x3 = 8 cos 40o .cos 80o.cos 160o

x1.x2.x3 sin40o = 8 sin40o cos 40o .cos 80o.cos 160o

(ingat sin40o cos 40o = 0,5 sin 80o)

x1.x2.x3 sin40o = 4 sin 80o .cos 80o.cos 160o

(ingat sin 80o cos 80o = 0,5 sin 160o)

x1.x2.x3 sin40o = 2 sin 160o .cos 160o

x1.x2.x3 sin40o = sin 320o

x1.x2.x3 sin40o = sin (360o — 40o)

x1.x2.x3 sin40o = — sin 40o

x1.x2.x3 = — 1

 

Nomor 3 :

x1.x2 + x1.x3 + x2.x3

x1.x2 + x3.(x1 + x2)

= (2cos 40o).(2cos 80o) + (2cos 40o).(2cos 160o) + (2cos 80o).(2cos 160o)

= 4cos 40o.cos 80o + 4cos 40o.cos 160o + 4cos 80o.cos 160o

= (2 cos 120o + 2 cos 40o) + (2 cos 200o + 2 cos 120o ) + (2 cos 240o + 2 cos 80o )

= (2 (-0,5) + 2 cos 40o) + (2 cos 200o + 2 (-0,5) ) + (2 (-0,5) + 2 cos 80o )

= -1 + 2 cos 40o + 2 cos 200o -1 -1 + 2 cos 80o

= -3 + 2(cos 80o + cos 40o) + 2 cos 200o

= -3 + 2.2 cos 60o cos 20o + 2 cos (180o + 20o)

= — 3 + 4(0,5) cos 20o — 2 cos 20o

= -3 + 2cos 20o — 2 cos 20o = -3

 

Nomor 4 :

Persamaan kubik yang akar-akarnya x1, x2, dan x3 adalah

x3 — (x1 + x2 + x3 )x2 + (x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 )x — x1 x2 x3 = 0

Dengan mensubtitusikan hasil perhitungan nomor 1, 2, dan 3 maka diperoleh

x3 — (0)x2 + (-3)x — (-1) = 0

x3 -3x + 1 = 0